Chính sách hoàn hàng

Những lý do được gửi yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền

Trong thời hạn quy định của Shopee, Người mua có thể gửi yêu cầu Trả hàng / Hoàn tiền cho những lý do sau:

Lý do Trả hàng / Hoàn tiền Người bán thuộc
Shopee Mall
Người bán không
thuộc Shopee Mall
Sản phẩm bể, vỡ Trong vòng 7 ngày kể từ
khi nhận hàng
Trong vòng 3 ngày kể
từ khi nhận hàng
Sản phẩm lỗi, không hoạt động
Sản phẩm đã qua sử dụng
Sản phẩm khác với mô tả
Sản phẩm là hàng giả, nhái
Bạn nhận sai / thiếu hàng
Bạn chưa nhận được hàng nhưng Shipper đã cập nhật Giao hàng Thành Công Trong vòng 7 ngày kể từ khi Shopee gửi thông báo “Giao hàng thành công” Trong vòng 3 ngày kể từ khi Shopee gửi thông báo “Giao hàng thành công”
Bạn chưa nhận được hàng khi quá thời hạn nhận hàng dự kiến Liên hệ Shopee (Tại Đây)
Shopee để kiểm tra tình trạng đơn hàng
  • Xem thêm hướng dẫn Trả hàng / Hoàn tiền TẠI ĐÂY  .
  • Người mua cần cung cấp bằng chứng liên quan đến yêu cầu trả hàng qua ứng dụng Shopee. (Shopee khuyến khích bạn chủ động liên hệ với Người bán qua kênh chat để được hỗ trợ nhanh chóng).
  • Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng hoàn tiền nếu chưa nhận được hàng hoặc sản phẩm nhận được có vấn đề trong vòng 7 ngày (đối với sản phẩm thuộc Shopee Mall) hoặc 3 ngày (đối với sản phẩm không thuộc Shopee Mall).
  • Người mua sẽ không thể gửi yêu cầu trả hàng / hoàn tiền sau khi  bấm nút  “Đã nhận được hàng”  hoặc quá thời gian quy định.